Kontakty

Roubíček, Moskal, Šefraný advokátní kancelář

Skořepka 1058/8, Praha 1, 110 00
Web: www.akrms.cz
Tel: +420 22 42 42 640

Mgr. Ing. Michal Roubíček, advokát
email: m.roubicek@akrms.cz

Mgr. Martin Moskal, advokát
Email: m.moskal@akrms.cz

Mgr. Martin Šefraný, advokát
Email: m.sefrany@akrms.cz

Mgr. Pavel Polívka, advokátní koncipient
Email: p.polivka@akrms.czLidé

Mgr. Ing. Michal Roubíček, advokát

V roce 2005 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Komerční právo a v roce 2006 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval několik stáží na pražských soudech, pracoval ve finančnictví. Michal má široké znalosti ze všech oborů práva, v praxi však řeší nejčastěji problematiku týkající se obchodního závazkového práva, práva společností, problematiky nemovitostí včetně nájemních vztahů a práva duševního vlastnictví. Počátkem roku 2010 byl po absolvování advokátních zkoušek s prospěchovým hodnocením výtečně zapsán do České advokátní komory jako advokát. Michal hovoří plynule anglickým jazykem.

Mgr. Martin Moskal, advokát

V roce 2007 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia získal bohaté zkušenosti v oboru českého a evropského práva v rámci jeho praxe v mezinárodních advokátních kanceláří v Praze a posléze tyto rozvinul během jeho ročního studijní pobytu ve Finsku na University of Turku, v rámci studijní programu pod patronátem Evropské Unie. V rámci tohoto studia reprezentoval univerzitu na mezinárodních soutěžích, při simulovaném soudním řízení mezinárodním tribunálem. Během jeho několikaleté právnické praxe se zabývá jak právem společností, jejich vznikem, správou a případným zánikem likvidací i bez likvidace, tak zastupování v obchodních jednání a zejména zastupování v obchodněprávních sporech před soudy. Jeho specializací jsou rovněž převody nemovitostí a pracovněprávní spory. Vedle češtiny hovoří Martin plynule i anglicky.

Mgr. Martin Šefraný, advokát

Absolvoval v r. 2007 studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy V Praze. Během několikaleté praxe získal četné zkušenosti při práci v prestižních advokátních kancelářích v oblasti obchodního, finančního práva a právních vztahů k nemovitostem. V současnosti patří k předním českým odborníkům poskytujícím specializované právní poradenství vztahující se k podnikání na kapitálových trzích, zejména pak v oblasti akciových obchodů. Mimo tuto specializaci se Martin zaměřuje na realitní a korporátní právo. Martin hovoří plynule anglicky.

Kde nás najdete